MENU
Maraming salamat po sa lahat ng nakilahok at nakibahagi sa ating online seminar noong nakaraang Linggo, ika-14 ng Marso kasama ang ating mga kababayan sa Syria. 
 
Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Linggo, ika -21 ng Marso para sa ating pangatlong online seminar ngayong Buwan ng Kababaihan!
 
webinar