MENU

Inaaanyayahan ng Pasuguan ng Pilipinas sa Lebanon ang lahat ng mga Pilipino dito na magpa-rehistro sa online database nito. Mangyari lamang po na buksan ang link na ito at ibigay ang hinihinging mga impormasyon:

https://forms.gle/KK84Dubep43hBZij6

Register Now 500x215

Ito ay upang ma-update ang mga impormasyon sa Embassy ID kung meron na. Kung wala pang Embassy ID, maaring magpa-rehistro pa rin gamit ang form na ito at tumawag sa Pasuguan para sa iskedyul ng pagkuha.

Patuloy na nangangalap ng datos ang Pasuguan ng Pilipinas ukol sa lahat ng mga Pilipino na kasalukuyang nasa Lebanon. Ito ay makakatulong sa mas maayos na pagpapaabot ng serbisyo ng Pasuguan sa mga OFW sa pamamagitan ng mga proyekto na akma sa kanilang mga pangangailangan.

Kung may mga tanong ukol sa pagrehistro maaring dumulog sa ATN Section sa pamamagitan ng numerong ito:    70 858 086

Maraming salamat po.