MENU

Dahil sa nangyaring pagpapasabog sa lugar ng Bir Hassan kahapon, ika-19 ng Pebrero 2014, ang lahat ng mga Pilipino dito sa Lebanon ay pinapayuhan muli na iwasan ang hindi importanteng pag-punta sa mga lugar sa katimugang bahagi ng Beirut na nakatala sa ibaba.

 1) Bir Hassan / Jnah
2)  Ghobeiry
3)  Chiyah
4)  Haret Hreik (kasama dito ang Bir El Abed at Ruwais/Roueiss)
5)  Burj Al Brajne / Borj el Brajneh
6)  Mreijeh – Tehwitat El Ghadir
7)  Lailake / Al Laylake
8)  Hay El Sellom / HaiEsSellom

Ang Embahada ay nanawagan muli sa mga Pilipino na nakatira o nagtratrabaho sa mga lugar na ito na ipaabot ang kanilang pangalan, tirahan at numero ng telepono sa Embahada sa pamamagitan ng pag-tawag o pag-text sa 03-859430 o sa Facebook:  https://www.facebook.com/messages/BeirutPE.

Kung sakali na may pangyayari ng pagpapasabog muli sa alinmang lugar sa Lebanon at mayroon kayong impormasyon tungkol sa mga kababayan natin na naapektuhan, pakitawagan agad ang 03-859430 upang sila ay matulungan agad. 

Patuloy na inoobserbahan ng Embahada ang pangkalahatang sitwasyon ng seguridad sa bansa.  Ang Embahada ay magpapalabas muli ng paalala o advisory para sa mga Pilipino dito sa Lebanon para sa inyong kaalaman.

 

Maraming salamat po.

 

Ika-20 ng Pebrero 2014.